/    dealer login

BACK  Na een smogalarm zou er nu ook een stookalarm volgen. Uit een recent onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt namelijk dat de emissie van fijnstof van 4 uur stoken in een houtkachel vergelijkbaar is met 600 km rijden in een bestelwagen. Enige nuance is noodzakelijk. Die cijfers gelden immers uitsluitend voor oude en slecht onderhouden houtkachels. Moderne houtkachels kunnen de uitstoot van fijnstof met maar liefst 90% verminderen.

Kies voor een moderne houthaard
Om de uitstoot van fijnstof te beperken, is het aangewezen om oudere toestellen te vervangen door nieuwe, performante houtkachels. Europese studies wijzen immers aan dat we daarmee tot 90% van de uitstoot van fijnstof kunnen verminderen.

Stookalarm?
Vlaams Minister van Leefmilieu Joke Schauvliege stelde voor om houtkachels te verbieden bij windstilte en mist. Dat is enkel een must bij oude houtkachels. De nieuwste houtkachels zijn veel schoner, de uitstoot is minimaal door de naverbranding in de verbrandingskamer. Hierdoor haalt u ook een beter rendement.
Het rendement van een moderne houtkachel ligt op ca. 80 %, daar waar andere hernieuwbare energie bronnen, zoals - bijvoorbeeld fotovoltaïsche zonne-energie-, amper 15% rendement bereiken.
Het gebruikte hout is een hernieuwbare energiebron die volledig CO2 neutraal is, daar de uitstoot van koolstofdioxide vergelijkbaar is met de uitstoot van de natuurlijke ontbinding van hout en groeiende bomen de CO2 in de lucht absorberen.

Investering in hernieuwbare energie
De EU heeft brandhout formeel herkend als hernieuwbare energiebron. Binnen de Europese 20/20/20-doesltelling speelt brandhout een belangrijke rol. In vele Europese landen wordt houtverbranding gepromoot om de klimaatdoelstellingen te behalen. In Frankrijk gaat men nog een stap verder en krijgt de consument een deel van de aankoop van een gecertificeerde houtkachel terugbetaald via een fiscaal voordeel.
Een negatief stookadvies in België is volgens ons niet nodig. Een positief koopadvies voor duurzame, performante toestellen is zeker belangrijk.

Ignis heeft een uitgebreid assortiment houtkachels die voldoen aan de strengste uitstootnorm, zowel vrijstaand als inbouw. Neem alvast een kijkje op onze productpagina. Wenst u meer advies: bezoek of contacteer dan onze showroom in Eke of Nazareth.